ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Στη θέση αυτή θα παρουσιάζεται η οικονομική ζωή του τόπου... και φυσικά μαζί με τους πρωταγωνιστές τους που τη διαμορφώνουν... Ενημερώνετέ μας για κάθε επιχειρισιακή δράση σας.Ευχαριστούμε